Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Přijímačky z češtiny - 5. třída

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 20 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: PK00143694
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-

Obáváte se nároků nově zavedené jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia? Potřebuje Vaše dítě vysvětlit nebo procvičit učivo českého jazyka a literatury, které je náplní zkoušky? Chcete mít jistotu, že jej u přijímaček nic nezaskočí a bude perfektně připravené?

 

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokrývaly požadavky jednotné části přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Zkušení, přátelští lektoři jsou připraveni být Vašemu páťákovi milými průvodci na cestě učivem českého jazyka a literatury.

 

TIP: Potřebuje Vaše dítě získat jistotu i v matematice? Objednejte mu výhodný balíček kurzů matematiky a českého jazyka!

 

Výhody kurzu:

 • intenzivní skupinová výuka (max. 30 žáků ve skupině)

 • přátelská pracovní atmosféra
 • zkušení lektoři, vybraní, prověření a proškolení metodickým týmem Tutoru
 • přizpůsobení náplně kurzu potřebám klientů
 • studijní a doplňkové materiály zdarma

 

Co kurz nabízí:

 • informace o průběhu, organizaci a podmínkách přijímacích zkoušek
 • procvičování modelových úkolů a cvičných testů zaměřených na úspěšné zvládnutí příjímacích zkoušek
 • tipy, jak řešit různé typy otázek, které jsou součástí přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury
 • odpovědi na záludné otázky, se kterými se žák nesetká v hodinách češtiny, ale jsou u přijímaček

 

Obsah náplně kurzu vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

Tematická náplň kurzu:

 • pravopis (psaní i/y, velkých písmen)
 • pravopis (procvičování souhláskových skupin, psaní s/z, mě/mně)
 • slovotvorba (členění slova)
 • slovní význam (víceznačnost, synonymie)
 • slovní druhy (přehled slovních druhů a jejich rozeznávání)
 • rozbor věty, základní skladební dvojice
 • čtení textu – porozumění, vyvozování z kontextu, struktura textu a jeho zařazení
 • sloh – slohové postupy, spisovnost a nespisovnost
 • literatura – technika čtení, členění literatury
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a psát testy
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test „na čas“)

 

Naši kvalifikovaní lektoři jsou připraveni zopakovat, procvičit a upevnit požadované učivo. Rádi vysvětlí látku, na kterou žáci chyběli nebo ji ve škole nepochopili. Udělají vše pro úspěch Vašeho dítěte u přijímací zkoušky z češtiny.

 

Investujte i Vy do budoucnosti svého dítěte, ať ho u přijímaček nic nezaskočí.

 


 


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:15 - 17:45
Počet lekcí: 20 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: PK00143694
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Decor_right
Iko_up