Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Italština začátečníci + 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22 - Jánská 22, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00144140
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

  • On-line kurz angličtiny English Attack!  
  • Letní jazykový kurz
  • Garance stejného lektora
  • Zasílání látky z předchozí hodiny
  • Konverzační kluby
  • Tematické jazykové večery
  • Zapůjčení knih v knihovně
  • Zasílání „slovíčka měsíce“
  • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

  • vyučuje se podle principů komunikativní metody
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
  • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
  • výuka probíhá za využití moderních technologií
  • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
  • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

  • Kurz je určený pro začátečníky - A1.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

  • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
  • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

Co už umím:

  •  zabýval/a jsem se studiem základů italštiny a znám základní gramatické jevy (rody a členy, množné číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena)
  • znám časování sloves končící na - are, - ere, - ire a nepravidelných sloves a umím vytvořit otázku i zápor
  • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
  • jednoduše konverzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu a jsem schopen/na si objednat v baru

Co se naučím:

  • osvojím si minulý čas (passato prossimo) pravidelných (Ieri ho mangiato la pizza.) a nepravidelných sloves (Hai letto il giornale oggi?), budoucí čas jednoduchý (futuro semplice) pravidelných (A che ora uscirai di casa?) a nepravidelných (vorrò, saprò, pagherò) sloves a budoucí čas složený (Ho fatto un viaggio.), předložkové členy, předložky místa
  • budu schopen/na vést jednoduchou konverzaci na nádraží, v obchodě a v restauraci, popsat místo/prostor, poznám italské svátky
  • budu si umět koupit jízdenku, zamluvit si pokoj v hotelu, objednat si jídlo, popsat počasí a vyjádřit svůj názor na běžná témata
  • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

 

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 4-7)


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: SOŠ a SOU obchodní, Jánská 22 - Jánská 22, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00144140
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Decor_right
Iko_up